Følg Vibro

?>
 • HVA

  VIBRO Internship er en ordning som kobler studenter med global kompetanse med norske bedrifter. Ordningen skal sørge for at studentene får verdifulle referanser, muligheten til å bygge et nettverk og få relevant arbeidserfaring. Dette skal føre deg et skritt nærmere drømmejobben.

  Gjennom solide og innovative kompetansehevende og nettverksbyggende tiltak jobber vi for å skape verdi for deg!

 • HVORFOR

  Global kompetanse er en ferdighet og kompetanse som stadig blir viktigere på verdensbasis, men også i Norge. Solid forskning viser at organisasjoner med høyere diversitet få tak i de beste talentene, tar bedre beslutninger og får bedre resultater. Derfor ønsker VIBRO å fremheve verdien av global kompetanse. 

  Det er fortsatt mange bedriftsledere som ikke vet hvordan de best skal utnytte global kompetanse på arbeidsplassen for å øke bedriftens konkurransefortrinn.

  Vi ønsker å belyse verdien av global kompetanse på arbeidsmarkedet ovenfor dagens studenter og bedrifter.

   

 • HVORDAN

  VIBRO jobber aktivt med å finne relevante internship- og traineeprogrammer samt identifisere hvilke kompetansehevende tiltak som vil være med å styrke din profil. Relevante workshops, foredrag, case-arbeid med bedrifter samt muligheten for å bygge et nettverk vil bli satt opp ila året.

Hvem kan bli en del av VIBRO internship ordningen

Vi ser etter kandidater med global kompetanse. Global kompetanse er evnen til å analysere globale og interkulturelle forhold kritisk og fra ulike perspektiver for å forstå hvordan ulikheter påvirker oppfatninger, vurderinger og ideer man har av seg selv og andre. Global kompetanse handler også om å engasjere seg i åpne, tilpassede og gode samtaler med mennesker med ulike bakgrunner basert på en felles respekt for menneskeverdet.

 

Vi tror at du har global kompetanse om du har flerkulturell bakgrunn, har bodd i utlandet, eller har vært på utveksling i utlandet i minst ett år. Vi ser etter studenter med ulike bakgrunner og utdannelser. Du kan være i utdanning og ser etter mulighet etter praksisplass i sommerferien, eller har nylig fullført studiene (maks seks år etter endt utdanning) og er på utkikk etter relevant arbeidserfaring i form av en praksisplass eller en traineestilling.

 

Definisjon av global kompetanse

Vi har over tid utarbeidet krav for å oppfylle global kompetanse. Den er sammensatt med flere dimensjoner, både med kvalitative og kvantitative sider:

 

  • Åpenhet overfor mennesker med ulik bakgrunn
  • Kulturell forståelse
  • Analytisk forståelse
  • Flerspråklighet

Global kompetanse er evnen til å analysere globale og interkulturelle forhold kritisk og fra ulike perspektiver for å forstå hvordan ulikheter påvirker oppfatninger, vurderinger og ideer man har av seg selv og andre. Global kompetanse handler også om å engasjere seg i åpne, tilpassede og gode samtaler med mennesker med ulike bakgrunner basert på en felles respekt for menneskeverdet.

Send oss din søknad