Følg Vibro

?>
 • HVA

  VIBRO internship er en ordning som kobler studenter med global kompetanse i utdanning samt studenter som har fullført studiene innen seks år, med norske bedrifter som har behov for økt global kompetanse på arbeidsplassen.

  Ordningen skal være et springbrett mot drømmejobben for studenten, og gir bedriftene tilgang til studenter som tradisjonelle kanaler ikke kan tilby, bidrar til å øke global kompetanse på arbeidsplassen samt skaper større mangfold.

   

 • HVORFOR

  Global kompetanse er en ferdighet og kompetanse som stadig blir viktigere på verdensbasis, men også i Norge. VIBRO ønsker å fremheve verdien av global kompetanse og vise at slik kunnskap kan skape konkurransefortrinn.

  Det er fortsatt mange bedriftsledere som ikke vet hvordan de best skal utnytte global kompetanse på arbeidsplassen for å øke bedriftens konkurranse fortrinn.

  Vi ønsker å belyse verdien av global kompetanse i arbeidsmarkedet ovenfor dagens studenter og bedrifter.

   

 • HVORDAN

  Sammen med bedriften utformes en kravspesifikasjon, deretter matcher vi dette med de aktuelle kandidatene i vår database. Studentene må igjennom en rigorøs screening prosess som blant annet inkluderer personlig intervju og ferdighet- og evne tester, før de aktuelle kandidatene presenteres til bedriften.

Ta kontakt med oss i dag!
Om vår internship ordning høres interessant ut for deg og din bedrift, ta kontakt med oss for å få mer informasjon eller sette opp et møte med oss. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, vil vite mer eller bare er nysgjerrig på hvordan et eventuelt samarbeid kan se ut. Vi vil gjerne høre fra deg og hjelpe deg gjerne!

Bli kontaktet av oss