Følg Vibro

WHATS UP SOCIETY?

TØYEN – Så farlig som man gjør det til?

h

 

Etter å ha bodd på Tøyen i 11 år er det ingen tvil om at jeg føler en tilhørighet til stedet. Hver gang media fronter Tøyen som et farlig og kriminelt sted blir jeg like provosert. Den Tøyen media fronter er ikke i samsvar med hvordan jeg betrakter Tøyen – et område som representerer et flott mangfoldighet og hvor ord som fellesskap og samarbeid er sentrale. Av den grunn var det av interesse å bruke en ettermiddag på Tøyensenteret for å høre hvilke meninger andre Tøyen-folk selv har.

Film og klipp: Anna Guntvedt og Lone Kira

 

 

 

VIBRO MAG har det redaksjonelle ansvaret for sakenes presseetiske grunnlag, men meningene som uttrykkes er knyttet til produsentens/ journalistens egne oppfatninger og opplevelser. Vi ønsker å være en plattform for alle som ønsker å uttrykke seg, og står derfor ikke nødvendigvis bak alle utsagn.

Sara Barzinje

JOURNALIST

Jobber på Deichmanske Bibliotek, samtidig er jeg en ildsjel innenfor skriving. Driver også mye med arbeid knyttet til det å løfte opp ungdommer i Bydel Gamle Oslo. Formålet med å være en del av VIBRO som journalist, er først og fremst for å kunne utvikle meg selv i skrivingen, samt sette ord på dagsaktuelle temaer jeg synes er belysende!

19 år, saradbb98@gmail.com

Relaterte saker

se alle