0%

Om oss

Hva vi gjør i Vibro

VIBROs fundament og det som skiller organisasjonen fra mengden er ungdommenes sentrale rolle i organisasjonen. VIBRO er hundre prosent drevet at unge mennesker i alderen 16-29, hvor de eldste medlemmene fungerer som ressurspersoner for de yngre. Ansvarliggjøring, det å tørre å gi ungdommer ansvar står sentralt i VIBROS arbeid. Ungdommene i målgruppen for muligheten til å ta på seg nye og utfordrende roller, samtidig som organisasjonen sørger for kompetanseheving gjennom workshops med eksterne eksperter på denne måten tilegner de seg de riktige verktøyene de trenger for å vokse i de nye rollene sine. Samtidig som det er et sterkt fokus på kompetanseheving, så legges de like mye vekt på oppfølging fra lederne i organisasjonen. Lederne spiller en avgjørende rolle i utviklingen til målgruppen, de sørger for at ungdommene hele tiden for støtte, i tillegg til at de kontinuerlig jobber med å utfordre ungdommene til å ta på seg oppgaver utenfor sin egen komfortsone. Gjennom ansvarliggjøring, kompetanseheving og tett oppfølging skaper VIBRO et ideelt miljø for personligutvikling.

VIBRO fra ungdommene sitt perspektiv

VIBRO har for meg vært et sted hvor jeg hele tiden har fått utfordringer til å utvikle meg selv. På denne måten har jeg fått følelsen av å stå sterkt med kompetanse og ressurser. Jeg får bidra til å gi andre ungdommer den samme følelsen, samtidig som jeg utvikler meg selv. I tillegg er VIBRO et sted hvor jeg føler tilhørighet, det er en utrolig sterk og god gruppe.

Camilla Shoaei, 18 år

Etter å ha vært i Vibro i nesten ett år, så har jeg lært veldig mye om hvordan jeg kan utvikle meg selv som person. Har også lært veldig mye om hvordan jobbverden er innenfor det jeg driver med som da er Media og Kommunikasjon. Vibro har lært meg å være selvsikker på det jeg driver med og stå opp for det jeg gjør. Å være med i Vibro har også lært meg å samarbeide med nye folk hele tiden og være løsningsorientert under alle omstendigheter.

Sim Bacolod, 18 år