Følg Vibro

Mujtaba Hussain deler både utfordringer og lærdommer fra internasjonale reiser og sine ønsker for fremtiden

Foto av Stephen Simmersholm

VIBRO Internship møtte Mujtaba Hussain, tidligere VIBRO kandidat og nåværende trainee i Posten.  VIBRO ble kjent med Mujtaba i2016, der han søkte på Postens traineeprogram gjennom en stillingsannonse VIBRO la ut. Etter å ha vurdert alle søknadene, ble Mujtaba invitert til en exklusiv bedriftspresentasjon for VIBRO kandidater med Posten. Etter å ha gått gjennom Postens rigorøse rekrutteringsprosess ble Mujtaba 1 av 5 trainee kandidater ut i fra 350 personer som søkte. Vi møtte han for å snakke om hans definisjon og forståelse av global kompetanse og hans internasjonale erfaring fra hans utenlandsopphold i Kina, Mauritius og Bahrain. Mujtaba deler sin historie og forteller om både utfordringer, lærdommer og sine ønsker for fremtiden.

Mujtaba er født og oppvokst i Oslo hvor han stortrives, men har valgt å dra til utlandet når han fikk muligheten. Da Mujtaba studerte på Høgskolen i Oslo valgte han å dra på utveksling til Kina. Muligheter som San Diego eller Australia lå også tilgjengelig for ham, men han ønsket å bevege seg ut av sin komfortsone: ”Og det var det virkelig, jeg var typen som brakk meg av å spise mat jeg ikke er vant til. Før Kina kunne jeg og vennene mine ikke dra på en thai restaurant eller kinesisk restaurant fordi jeg ikke likte det.” Mujtaba dro også til et internship på Mauritius hvor han møtte mennesker fra hele verden, nysgjerrig på å bli kjent med enda flere kulturer gikk reisen til Bahrain sommeren etter.

Selv om Mujtaba beskriver startfasen som en veldig tøff periode, hadde han ikke valgt bort opplevelsen av å reise til Kina. Han sier at, når man forstår at man må endre sin egen tankegang for å finne seg til rette i et fremmed land og for at man skal trives, har man allerede lært mye. ”Du kan ikke sitte der å bare forvente at alt skal være tilpasset deg og at alt skal være bra. Du må jobbe med deg selv, endre innstillingen, du må forstå hvorfor de oppfører seg som de gjør, men også hvorfor du oppfører deg som du gjør. På den måten får man en forståelse på at man er ganske like.”

Gjennom de ulike utenlandsopphold fikk Mujtaba en veldig bratt læringskurve og lærte mye om seg selv ved å møte andre mennesker. Han sier at han har tilegnet seg så mye kunnskap som han ikke kunne ha gjort på skolebenken eller i Oslo. “Samtaler som du har med venner i utlandet, eller de du møte rundt om i verden, de utfordrer deg på en helt annen måte. De har ikke samme meninger som deg. Så dere diskutere mye lengre. Ved å diskutere så går du også i dybden på hva du virkelig mener, hvorfor du føler som du gjør.”

Det er nettopp det vi i VIBRO Internship refererer til som global kompetanse og hvorfor vi mener at internasjonal erfaring er så viktigfor unge mennesker og norske bedrifter. I kjernen går det ut på å være i stand til å se på verden fra ulike perspektiver og forstå hvordan kulturelle bakgrunner påvirker oppfatninger og ideer man har av seg selv og andre, i følge en definisjon brukt av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Evnen til å inkludere flere perspektiver og synspunkter i for eksempel beslutningsprosesser bidra til at bedrifter kan øke kvaliteten av selve prosessen. Global kompetanse innebærer også å engasjere seg i åpne og gode samtale med mennesker med ulike bakgrunner, perspektiver og meninger basert på en felles respekt for menneskeverdet. Denne åpenheten kan faktisk bidra til at bedrifter øker kreativiteten og innovasjonsevnen. Resultatene av studien fra McKinsey “Why diversity matters” som ble gjort for første gang i 2015 og oppdatert i 2018 vises det at etnisk diverse bedrifter har 35 prosent større sannsynlighet for å få til økonomisk avkastning over det nasjonale gjennomsnittet. Det er signifikante tall som viser til at norske bedrifter trenger å sette en større og strategisk fokus på å øke mangfoldet i norske bedrifter og det ønsker VIBRO Internship å bidra til med sine skjulte talenter.

Global kompetanse betyr å ha multikulturell erfaring for Mujtaba. Det innebærer å se potensialet i mangfold og til å se fellesnevnerne mellom ulike kulturer. Global kompetanse og internasjonal erfaring bidrar til å bryte ned barrierer. ”I møte med andre kulturer brytes først og fremst ned fordommer og mange av barrierene skapes faktisk av fordommer.” Før Kina reisen tenkte han at Kina er et veldig lukket og autoritært land. ”Men når du drar dit så forstår du at det ikke er så lukket som man skal ha det til. Det handler veldig mye om inntrykk fra vestens sider.”

Internasjonal erfaring og global kompetanse har blitt viktigere og viktigere, sier Mujtaba. ”Det handler om at landegrenser begynner å viskes ut, du har konkurranse på tvers av landegrensene, du har tradisjonelle selskaper eller et konsern som posten som operere i flere land i hele Norden. For å kunne gjøre det bra i alle markeder så må du forstå andre markeder. Bare i Norge og Sverige er det stor forskjell på måten de jobber på.” Det er her det er viktig å ha evnen til å analysere globale forhold kritisk og fra ulike perspektiv, som er en verdi VIBRO Internship derfor verdsetter så høyt.

Mujtaba er opptatt av at folk og bedrifter har kunnskap om og forstår viktigheten av global kompetanse.” Ikke bare fordi det er riktig moralsk sett, men fordi det er lønnsomt. Fordi det er god business å ha mangfold i etnisitet, kjønnsbalanse og det å ha multikulturell erfaring for å forstå hverandre og spille hverandre gode. Folk gjør ting på en annerledes måte men det betyr ikke at det er en dårligere måte, det er bare en måte du ikke er vant med.”

 

For å lese McKinsey’s studie om hvorfor mangfold er viktig klikk her: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters

For å lære mer om global kompetanse og hvorfor unge mennesker har behov for det, klikk her: http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/skole/absolutt/kvalitet-og-kunnskapsgrunnlag–hvor-er-vi/container_kvalitet/globalisering/

Kontakt oss ved å bruke skjemaet under: