Følg Vibro

WHATS UP SOCIETY?

LYKKE I OSLO: VEST VS. ØST

h
Illustrasjon av Maria Paula Ablen

 

I og med at østkanten blir fremstilt i media som et grått sted der folk ikke er lykkelige, og at det er på vei til “svenske tilstander”, valgte jeg å spørre folk på gaten et par spørsmål som: Er du lykkelig? Hva er lykke for deg, og hva vil du oppnå? Jeg syns det er viktig å stille seg kritisk til hvordan media fremstiller ting, og denne gangen med fokus på å bryte stereotypene vi har av østkanten – og kanskje vestkanten – og spørre dem selv hvor lykkelige de er.

 

“Svenske tilstander på østkanten” – dette er den mer vanlige overskriften vi ser på nyhetene om Oslos østkant. Det er ikke ofte at man hører om noens lykke eller suksess på denne kanten, skal man høre på de mest kjente media-kanalene. Det sier seg selv, når du kun fokuserer på det negative vil det meste andre bli utelukket. Det kan oppstå noen voldssituasjoner på østkanten, men det kan også skje på den andre siden av byen. Groruddalen er flinke til å forebygge vanskelige situasjoner gjennom fritidsklubber og aktiviteter som bydelen arrangerer. Det er ikke noen no-go soner i Oslo, så vi er langt ifra “svenske tilstander” slik jeg ser det. Grunnen til at noen ungdommer tyr til kriminelle handlinger kan blant annet være fattigdom og utenforskap, men det er også viktig å forstå at ungdommer fra velstående og ressurssterke familier også gjør kriminelle handlinger. Så istedenfor å stemple og generalisere dem, bør det heller gjennomføres tiltak som for eksempel øker motivasjon på skolen. Med disse korte intervjuene under ønsker jeg å vise at unge fra øst og vest i Oslo kan ha mye til felles – og viske ut skillene dem imellom, gjennom spørsmål om lykke og suksess.  

 

Oslo vest: Majorstuen

Hva er suksess for deg, hva gjør deg lykkelig og er du lykkelig nå?

Miriam 14

Suksess for meg er å ikke å gå på skole, altså at du ikke trenger så mye utdanning for å bli det du vil, det er overdrevent. Jeg vil bli barnepsykolog og lykke oppnår jeg når jeg vinner. Akkurat nå er jeg ganske lykkelig.

Karen 14

Suksess er når jeg har blitt barnepsykolog, mat og jul gjør meg lykkelig. Nå er jeg lykkelig.  

Mira 14

Suksess for meg er å kunne gå ut av døra uten angst. Jeg ønsker å oppnå en liten søt familie som har det hyggelig. Lykke for meg er å være rundt folk jeg er trygge på. Akkurat nå er jeg lykkelig.

Julie 32

Suksess for meg er å være i stand til å ha hva jeg vil. Jeg ønsker å oppnå suksess i karrieren min. Lykke for meg er å ha god helse og en familie. Akkurat nå er jeg lykkelig.

Henrik 28

Suksess for meg er å kunne legge seg om kvelden og vite at du har gjort noe bra for andre. Jeg vil utgjøre en forskjell. Lykke for meg er å ha så få bekymringer som mulig. Akkurat nå er jeg ganske lykkelig.

Tor 67

Suksess for meg er å ha det bra, og at familien har det bra. Lykke for meg er det samme; når familie har det bra. Akkurat nå er jeg lykkelig.

Elisabeth 64

Suksess for meg er når jeg har oppnådd fred i familien og har god helse, og jeg vil ha en trygg alderdom. Lykke for meg er når jeg vet at de rundt meg har det bra, det er viktigere enn at jeg har det bra. Akkurat nå er jeg lykkelig.

 

Oslo øst: Tøyen

Hva er suksess for deg, hva gjør deg lykkelig og er du lykkelig nå?

Lars 21

Suksess for meg er å oppnå noe på egenhånd. Jeg vil oppnå en utdanning og slå meg til ro. Lykke for meg er å sette seg ned med en kopp kaffe og høre på musikk. Nå er jeg lykkelig.

Marit 19

Suksess for meg er å leve et liv lykkelig uten at det går ut over andre. Jeg ønsker å oppnå lykke. Lykke for meg er å bli ferdig med det jeg skulle ha gjort om dagen. Idag er jeg lykkelig.

Amna 16

Suksess for meg er å oppnå målene mine i livet, altså at jeg har utdanning og familie. Jeg vil oppnå en utdanning hvor jeg ikke må tenke om jeg har nok penger til mat. Lykke for meg er mat. Akkurat nå er jeg på vei til å bli lykkelig.

Camille 16

Suksess for meg er å oppnå mål som jeg har satt meg, og at jeg er lykkelig. Lykke for meg er at alle rundt meg har det bra. Jeg er ikke lykkelig i dag.

Åsa 38

Suksess for meg er å oppnå målene mine. Jeg vil oppnå at jeg har hatt en positivt påvirking i samfunnet. Lykke for meg er når jeg har gjort noe positivt for samfunnet. Idag har jeg det helt passe.

Lee 43

Suksess for meg er når jeg er tilfredsstilt med huset mitt og har min drømmejobb. Jeg vil oppnå en god karriere i livet mitt. Lykke for meg er å ha en familie. Idag er jeg lykkelig.

 

 

VIBRO MAG har det redaksjonelle ansvaret for sakenes presseetiske grunnlag, men meningene som uttrykkes er knyttet til produsentens/ journalistens egne oppfatninger og opplevelser. Vi ønsker å være en plattform for alle som ønsker å uttrykke seg, og står derfor ikke nødvendigvis bak alle utsagn.

Chaiemae Fanna

JOURNALIST

Jeg ville bli samfunnsengasjert og fant ut at å engasjere meg i VIBRO var den beste måten å gjøre dette på. Det som er digg med VIBRO er at det er et ungt miljø som får ungdommenes stemme til å bli hørt. Det som motiverer meg er rett og slett hele teamet. Alle jobber med sitt men likevel sammen. Alle hjelper hverandre kreativt, om det for VIBRO MAG eller utenfor, og gjør at vi lærer mye fra hverandre. Jeg liker å prøve ut nye ting og engasjerer meg for barn og ungdom, spesielt rundt mitt lokale miljø.

18 år, Chaiemae_cheimi@hotmail.com

Relaterte saker

se alle