Følg Vibro

WHATS UP SOCIETY?

JEG ER ET MENNESKE

h
Foto av LastAbdi

 

Jeg ønsker å dele litt tanker om oss flyktninger. Vi snakker om vanlige mennesker, mennesker som livet har gjort hjemeløse og fått til å flykte fra det vakreste de hadde, deres land, familie, og kjære.

Vi snakker om mennesker som har blitt forvandlet i krigen, fra huseiere til flyktninger. Som søker asyl i et land for å bli beskyttet mot urettferdighet og elendighet.

 

Vi kom til deres land og vi vet at dere fremmer individets frihet. Hvis vi ikke forstår hva frihet betyr, så er det på grunn av krigen og omstendighetene i vårt land som vi bodde i.

Når dere mener at vi flyktninger er så langt fra deres egne vaner, deres liv og sivilisasjon, og at vi ikke integrerer oss i deres samfunn, tar dere feil.

Vi mennesker ble skapt for å lære ting litt etter litt over tid, og prøver å tilpasse oss atmosfæren rundt oss.

Våre skikker og utseende er forskjellige, men man kan ikke skille mellom personer på grunn av deres utseende eller farge, men for personens sinn, tanker, og respekt for andre kulturer.

 

Så kan man spørre seg selv:

  1. Prøver vi å være en del av fellesskapet deres?
  • Ja, fordi vi prøver å lære hvordan vi skal være en del av deres samfunn, lære oss vaner, språk og kultur. Fordi vi også er mennesker med et åpent sinn som ikke er så annerledes fra dere selv, som ønsker å leve i fred og trygghet i et felles land. 

2. Kan vi bli en del av det nye samfunnet?

  • Ja, vi kan alltid forandre oss for det beste.

 

Vi er mennesker som også eier det dere eier; et sinn, en munn, en kropp.

Mennesker er frie hvor enn de er, og respekterer det som skiller oss mennesker fra hverandre.

Vi kom fra en smertefull virkelighet til et sted som respekterer drømmer og helliggjør frihet.

 

 

VIBRO MAG har det redaksjonelle ansvaret for sakenes presseetiske grunnlag, men meningene som uttrykkes er knyttet til produsentens/ journalistens egne oppfatninger og opplevelser. Vi ønsker å være en plattform for alle som ønsker å uttrykke seg, og står derfor ikke nødvendigvis bak alle utsagn.

Mannan Muhamad

JOURNALIST I ASYLPROSJEKT

Jeg er olje-og gass ingeniør fra Syria og jeg har Kurdisk bakgrunn. Jeg kom for 6 måneder siden. Jeg kom til Norge for å fortsette min vei til å oppnå min drøm. Jeg snakker kurdisk, arabisk, russisk, engelsk og norsk og det er en liten presentasjon om meg.Noe av det fineste i VIBRO er det at jeg kunne utvikle mitt norske språk, være rundt og med unge og får jeg muligheten til å skrive om meg selv og om tankene mine.

28 år, mannanhag123456789@gmail.com

Relaterte saker

se alle