Følg Vibro

Hva er global kompetanse? VIBRO spør studenter

VIBRO Internship var på plass på Karrieredagen til Westerdals i Januar. Der møtte vi på mange lovende og motiverte studenter. Vi spurte studentene vi snakket med om hva de tror global kompetanse er. Det var veldig inspirerende og lærerikt for oss og vi ønsker derfor å dele noen av svarene med dere.

Noen mente at global kompetanse betyr at man kan ”veldig mye” og det er vi absolutt enig i! Har du global kompetanse så kan du veldig mye og har mye å tilby! Andre tolket global kompetanse som en kompetanse om verden og den interpretasjonen har også veldig mye sannhet i seg! OECD beskriver global kompetanse som evnen til å analysere globale og interkulturelle forhold kritisk og fra ulike perspektiver for å forstå hvordan ulikheter påvirker oppfatninger, vurderinger og ideer man har av seg selv og andre. Det handler altså også om kunnskap om verden og globale sammenhenger.

Samtidig var det også noen studenter som ikke visste hva global kompetanse betydde. Det har vi lyst å gjøre noe med! Vi vil gjerne øke oppmerksomheten og fokus rundt global kompetanse. Vi tror at flere bør få mer innsikt i hva global kompetanse er og åpner tankene for å se hvor stor ressurs det er for arbeidsplassen. 

En del studenter definerte global kompetanse som kunnskap i mange ulike fagområder og disipliner. Selv om vi er overbevist om at tverrfaglig kompetanse i ulike fagfelt er en stor fordel i profesjonelle sammenheng og når du jobber med mennesker med ulik bakgrunn, så er det ikke det vi mener med global kompetanse.

I VIBRO definerer vi global kompetanse som et unikt sett med ferdigheter som er en verdifull ressurs for enhver arbeidsgiver. Ved siden av å ha evnen til å analysere globale og interkulturelle forhold kritisk, handler global kompetanse også om å engasjere seg i åpne og gode samtaler med mennesker med ulike bakgrunner basert på en felles respekt ovenfor menneskeverdet.  

Vil du lære mer om global kompetanse? Ta gjerne kontakt med oss.