Følg Vibro

Logo

Internship

VIBRO internship er en ordningen som kobler studenter med global kompetanse i utdanning samt studenter som har fullført studiene innen 5 år, med norske bedrifter som har behov for økt global kompetanse på arbeidsplassen. Ordningen skal være et springbrett mot drømmejobben for studenten, og gir bedriftene tilgang til studenter som tradisjonelle kanaler ikke kan tilby , bidrar til å øke global kompetanse på arbeidsplassen samt skaper større mangfold.