Følg Vibro

WHATS UP SOCIETY?

GJØR MEDIA OSS REDDE FOR MUSLIMER?

h
Foto av Maria Paula Ablen, bildekollasj av Sara Vienna

 

Jeg går hjemover fra Oslo S og noen meter foran meg ser jeg noen menn med skjegg kledd i kaftan. Det er en helt vanlig gjeng som står og prater, men istedenfor å gå rett forbi dem tar jeg en omvei. Med ettertanke spør jeg meg selv; Hvorfor gjorde jeg dette? Jeg har flere ganger møtt på en gjeng med mormonere eller kristne som gir ut flyers, men har aldri følt en trang for å gå i en annen retning enn dem.

 

De fleste av oss fikk med oss hendelsen som skjedde i Las Vegas, hvor en voksen mann myrdet 58 mennesker under en konsert. Denne mannen ble definert som en massemorder i media. La oss bytte ut denne mannen med en muslimsk mann. Hvordan ville hele situasjonen ha blitt omtalt som i media? Si at han hadde samme grunnlag for hvorfor han gjorde det han gjorde; ville vi fortsatt ha kalt denne mannen for en massedrapsmann, og hvordan ville samfunnet reagert på dette? Og hvorfor måtte hendelsen i England hvor en varebil kjørte rett gjennom en folkemengde som kom ut av en moske etter bønnen, vurderes om det var en terrorhandling eller ikke?  

 

Stereotypisering

Jeg ønsker ikke med denne teksten å si at vi skal overføre hat fra en gruppe til en annen, at vi skal slutte å mislike muslimer og heller mislike kristne eller hvite menn – tvert i mot, i denne teksten vil jeg nyansere terrorisme i media. Jeg personlig har blitt påvirket av media i en såpass stor grad at jeg tviler på sannheten som jeg vet er riktig, og som media vrir på. Den frykten jeg kjente på når jeg leste om dette massedrapet hadde ikke vært samme frykten dersom det var en mann med en minoritetsbakgrunn som hadde stått bak dette. Ser jeg også på alle mennesker med minoritetsbakgrunn, da spesielt muslimer, som terrorister? Det jeg er sikker på er at selv om det finnes Ku Klux Klan og Nynazister betyr det ikke at alle hvite er voldelige rasister som har vonde intensjoner. Jeg er muslim selv, men har media påvirket meg så mye at selv jeg begynner å lure på om muslimer er terrorister? Går jeg rundt og er redd for mennesker fra min egen religion? Om selv jeg blir påvirket av media, lurer jeg på om dette også har forårsaket veksten av muslimhatere generelt.

 

Hypnotisert av Media

Er jeg en av de som har blitt hypnotisert av media? Jeg forstår at mediebransjen er en tøff bransje, og at terrorhandlinger trekker mer oppmerksomhet i samfunnet enn en voldshandling, men det er vårt ansvar at vi i samfunnet stiller oss kritiske til medias fremstillinger og reflekterer over hvordan en vanlig muslim føler seg med så mye stigma rundt seg.

 

           

 

Terrorisme

Tore Bjørgo professor på Politihøgskolen i Oslo definerer terrorisme slik:

“Terrorisme er et sett av handlingsstrategier hvor vold og trusler om vold brukes systematisk med sikte på å skape en tilstand av frykt, få oppmerksomhet om ei politisk eller ideologisk sak, og å oppnå en virkning også på andre enn det direkte offeret eller målet for voldshandlingen.”

En annen vanlig definisjon, fra den kjente terrorismeforskeren Bruce Hoffman:

“Terrorism is violence – or equally important, the threat of violence – used and directed in pursuit of, or in service of, a political aim”

 

Jeg blir like berørt som andre når en terrorhandling skjer. Men jeg blir sykt skuffet og flau over andre voksne i Norge som ikke klarer å se at vi, norske unge muslimer ikke kan ta ansvar for hva andre terrorister gjør, og at vi langt ifra vil bli dratt under samme kam som dem. At så mange mennesker tror på slik propaganda er helt absurd, jeg trodde vi skulle holde hender og kjempe sammen mot det onde: fundamentalister og terrorister uavhengig av religion og nasjonalitet.  

Jeg vil at folk skal forstå det bildet media har skapt av terrorisme og at dette er en konstruert frykt overfor alle muslimer, til og med for muslimer selv. Derfor er det spesielt viktig for oss å bryte barrierene oss imellom, og se hverandre for den vi er og ikke sette hverandre i bås, eller skape frykt der det ikke finnes. Jeg er lei av hvordan man behandler muslimer, og vil at folk skal se at vi også er gode samfunnsborgere med like mye variasjon innad som etniske nordmenn.

 

 

VIBRO MAG har det redaksjonelle ansvaret for sakenes presseetiske grunnlag, men meningene som uttrykkes er knyttet til produsentens/ journalistens egne oppfatninger og opplevelser. Vi ønsker å være en plattform for alle som ønsker å uttrykke seg, og står derfor ikke nødvendigvis bak alle utsagn.

Chaiemae Fanna

JOURNALIST

Jeg ville bli samfunnsengasjert og fant ut at å engasjere meg i VIBRO var den beste måten å gjøre dette på. Det som er digg med VIBRO er at det er et ungt miljø som får ungdommenes stemme til å bli hørt. Det som motiverer meg er rett og slett hele teamet. Alle jobber med sitt men likevel sammen. Alle hjelper hverandre kreativt, om det for VIBRO MAG eller utenfor, og gjør at vi lærer mye fra hverandre. Jeg liker å prøve ut nye ting og engasjerer meg for barn og ungdom, spesielt rundt mitt lokale miljø.

18 år, Chaiemae_cheimi@hotmail.com

Relaterte saker

se alle