Følg Vibro

Bruk din globale kompetanse aktivt i søknadsprosessen – den er gull verdt!

Det å søke jobb og måtte skrive flere titalls søknader er krevende. Det kan fort blir til en litt tørt affære å ramse opp hva man ha gjort og lært i sitt unge liv. Men per i dags dato finnes det ikke noe alternativ til det å skrive søknader og sender cver. Derfor mener vi at det kan være verdt å gjøre prosessen så personlig, interessant og inspirerende som mulig: både for den som skriver og den som leser. Men det er ingen liten oppgave å prøve å skille seg ut blant søkere i A4 formatet. Her får du noen argumenter som kan hjelper deg med å vise til din unike sett av ferdigheter som skiller deg fra mengden.

Vi i VIBRO er opptatt av å fremheve verdien av global kompetanse for norske bedrifter. Den globale konkurransen øker, også i Norge, og dermed blir global kompetanse stadig mer nødvendig for å navigere disse utfordringene. Og vi er heldigvis ikke de eneste som er opptatt av det.

Konsernsjef Torben Sneve i Adecco Gruppen påpeker i Dagens Næringsliv (2017) at internasjonal erfaring aldri har vært viktigere enn i dag og for å ha suksess på det internasjonale markedet må man ha kulturforståelse. Han viser til at lite internasjonal erfaring er en stor utfordring for norsk arbeidsliv, spesielt når det gjelder innovasjon og entreprenørskap. Han oppfordre norske ledere til å vektlegger internasjonal erfaring sterkere i rekrutteringsprosessen. Trine Larsen fra Hammer & Hanborg sier blant annet at utdannelse i seg selv ikke er det viktigste lenger og at man i steden trenger ansatte med ulike bakgrunner og kompetanser i teamet (DN, 2017).

McKinsey, en av de største globale konsulentselskaper har gjort en av de mest omfattende og dyptgående studier om diversitet og mangfold og effekten det har på bedrifter (Diversity Matters, 2015). Rapporten viser at mangfold påvirke bedriftsresultater gjennom fire kanaler. Bedrifter med større mangfold evner å tiltrekker seg de største talenter. Videre forbedrer disse bedriftene kvaliteten av beslutningsprosesser ved å inkludere flere ulike synspunkter og meninger, som øker beslutningsgrundlaget. De forbedre også forståelsen av en mangfoldig kundebase, siden arbeidstakerne er like sammensatte som kundebasen. Bedrifter med et større mangfold motivere ansatte i større grad og øker dermed også tilfredsheten til medarbeidere.

Disse fire faktorer har en signifikant effekt på bedriftenes resultater. McKinsey har med sin studiet vist at det er en lineær korrelasjon mellom mangfold og finansielle resultater, der etnisk diverse bedrifter har 35 prosent mer sannsynlig å ha økonomisk avkastning over det nasjonale gjennomsnittet.

Med andre ord: Du sitter faktisk på et unikt sett med ferdigheter, som gjør deg til en verdifull ressurs for enhver arbeidsgiver og kan bidra aktivt til å forbedre bedriftenes resultater. Du har all grunn til å være optimistisk om du har global kompetanse, har en flerkulturell bakgrunn eller internasjonal erfaring!

Men hva vil det egentlig si å ha global kompetanse. Hva er det, hvorfor er det så viktig og hva kan den brukes til? OECD beskriver global kompetanse som evnen til å analysere globale og interkulturelle forhold kritisk og fra ulike perspektiver for å forstå hvordan ulikheter påvirker oppfatninger, vurderinger og ideer man har av seg selv og andre. Det handler også om å engasjere seg i åpne, tilpassede og gode samtaler med mennesker med ulike bakgrunner basert på en felles respekt for menneskeverdet. Global kompetanse innebære dermed at du er åpent ovenfor mennesker med ulik bakgrunn og synspunkter.

Om du har global kompetanse, kan du i en søknad vise til variert og bred erfaring fra ulike kulturer, noe som gjør at du ikke bare forstår forskjellige kulturer og tenkemåter, men også evner å hente frem de beste løsningene, basert på din erfaring. Det er gull verd og det burde du bruke i en eventuell søknadsprosess! Så istedenfor å fokusere utelukkende på din utdanning, gode karakterer eller eventuell jobberfaring, kan du bruke din global kompetanse for å skille deg ut i mengden og viser til et unikt sett med ferdigheter som har en enorm verdi for din fremtidig arbeidsgiver.

Derfor anbefaler vi at du både i CV og søknadsbrev sørger for å legge til alle utenlandsopphold, språkferdigheter og internasjonaler erfaringer. Vis til dine lærdommer som du har fått fra dine utenlandsopphold eller fra det å vokse opp i og sjonglere to forskjellige kulturer. Hva har det bidratt til i livet ditt og hvordan kan en arbeidsgiver få nytte av din kunnskap?

 

Ta gjerne kontakt med oss, om du vil diskutere dine muligheter i VIBRO internship eller lurer på noe i forbindelse med global kompetanse. Vi hjelper deg gjerne og jobber for å styrke din profil!

Artikler vi linker til:


Kontakt oss ved å bruke skjemaet under: