0%

Ung i arbeidslivet En elektrikerlærlings erfaringer

4

Jeg vil fortelle litt om hvordan det var å begynne som lærling i elektrikerfaget. Når du starter opp som lærling kan det være vanskelig i begynnelsen, men det blir lettere. Min første tid i arbeidslivet som lærling var veldig annerledes enn resten av tiden i bedriften. I begynnelsen visste jeg ikke så mye om rettighetene mine, men da jeg tok initiativ til å finne ut mer var det mye som ble bedre.

Skaffet meg informasjon
Det begynte med at jeg ringte rundt til de jeg hadde gått på skole med for å høre om de trivdes i lærebedriften sin. Mange av dem gjorde det, og noen hadde fått brev fra opplæringskontoret om lærlingskole. Det hadde ikke jeg fått, så jeg ringte opplæringskontoret for å undersøke hvorfor. De sa at jeg måtte sende inn vitnemålet mitt snarest. Dette syntes jeg var merkelig, for på slutten av VG2- utdanningen sa læreren min at dette kom til å skje automatisk da jeg hadde sendt søknad om lærlingeplass. Det tok noen dager, så fikk jeg brev fra opplæringskontoret. I brevet var det mye nyttig informasjon, blant annet om hvilke rettigheter jeg hadde som lærling.

Problemer på jobben
Det var en kollega som jeg ikke trivdes så godt med. Jeg følte at jeg uansett måtte gjøre som han sa siden jeg var fersk lærling. Det var flere som opplevde ham som ugrei. Han påla meg å gjøre de samme arbeidsoppgavene i nesten et halvt år, og jeg merket til slutt at det måtte skje en forandring. Da tok jeg problemet opp med andre kolleger. Dette førte til at jeg fikk jobbe med en av de beste elektrikerne i firmaet. Han lærte meg mye og ga meg mange varierte oppgaver.

En uke cirka hver tredje måned har jeg vært på lærlingskolen. Der har jeg blant annet fått undervisning om rettighetene man har som lærling, noe som har vært nyttig for meg.

Læretiden er snart over for min del. Det har vært en lærerik periode, jeg har møtt mange hyggelige mennesker og gjort mye spennende arbeid. Nå skal jeg ta eksamen og fagbrev. Jeg ser fram til å få nye muligheter innenfor yrket mitt, og angrer ikke et sekund på at jeg valgte å bli elektriker.

I følge elev- og lærling ombudet har du følgende rettigheter som lærling / lærekandidat:
Du har rett til faglig veiledning.
Du har rett til å være med og bestemme hvordan opplæringen skal legges opp.
Du har rett til å få verneutstyr hvis det er nødvendig eller pålagt.
Du har rett til regulert arbeidstid, lønn og ferie.
Du har rett til en samtale om hvordan din faglige utvikling er minst en gang i halvåret.
Du har rett til å selv vurdere og dokumentere din faglige utvikling.
Du har rett til å bli møtt med respekt av dine arbeidskolleger.

Plikter som lærling / lærekandidat:
Du må møte til rett tid på rett sted.
Du må følge bedriftens arbeidsreglement.
Du må møte dine kollegaer med respekt.
Du må forholde deg til frister og melde fra hvis du ikke rekker å bli ferdig til avtalt tid.

Ombudet gir deg råd om rettigheter og plikter, og bistår lærlinger / lærekandidater både på skolen og ute i bedriften i læretiden.

Til slutt, mine beste tips:
Det er viktig å være motivert!
Dobbeltsjekk hvis du er usikker på noe!
Vær presis!

img_8697

Tekst: Eric Nduwimana
Foto: Alliance Musana