Loading

vibro_header_logo

Vibro har som misjon å engasjere og bevisstgjøre ungdom i møte med samfunnsproblematikk, sett fra ungdommens perspektiv. Ved å skape en plattform for selvutvikling og med fokus på et sterkt fellesskap mellom ungdom, ønsker VIBRO å tilrettelegge for tverrfaglig læring gjennom debatt, veiledning og praktisk arbeid.


Alle ungdommer skal være samfunnsengasjerte, ha tro på seg selv, og innse sitt eget potensiale


VIBROs fundament og det som skiller organisasjonen fra mengden er ungdommenes sentrale rolle i organisasjonen. VIBRO er hundre prosent drevet at unge mennesker i alderen 16-29, hvor de eldste medlemmene fungerer som ressurspersoner for de yngre.  Ansvarliggjøring, det å tørre å gi ungdommer ansvar står sentralt i VIBROS arbeid. Ungdommene i målgruppen for muligheten til å ta på seg nye og utfordrende roller, samtidig som organisasjonen sørger for kompetanseheving gjennom workshops med eksterne eksperter på denne måten tilegner de seg de riktige verktøyene de trenger for å vokse i de nye rollene sine. Samtidig som det er et sterkt fokus på kompetanseheving, så legges de like mye vekt på oppfølging fra lederne i organisasjonen. Lederne spiller en avgjørende rolle i utviklingen til målgruppen, de sørger for at ungdommene hele tiden for støtte, i tillegg til at de kontinuerlig jobber med å utfordre ungdommene til å ta på seg oppgaver utenfor sin egen komfortsone. Gjennom ansvarliggjøring, kompetanseheving og tett oppfølging skaper VIBRO et ideelt miljø for personligutvikling.

 

Top